VGVData

Alle relevante asbestinformatie en andere veiligheidsthema’s ontsluiten en op een eenvoudige en duidelijke manier te presenteren aan gebruikers.

Extrapolatie van gegevens naar panden waarvan nog geen gegevens beschikbaar zijn.

Beheers- en beheermaatregelen en kostenprognoses op basis van eenvoudig te definiëren regels

We maken gebruik van meerdere databronnen. Onze robot zet (PDF) documenten om naar data en maakt deze inzichtelijk.

Mogelijkheden voor bijvoorbeeld het dynamisch weergeven van bronnen op plattegronden

Koppeling met LAVS (Landelijk Asbest Volgsysteem), BAG, Tobias-AX

Onze opdrachtmodule neemt alle tijdrovende handelingen over en zorgt er voor dat men LAVS opdrachten kan verstrekken en accorderen zonder in het LAVS systeem in te hoeven inloggen. Met als belangrijk voordeel ; standaardisatie bij het verstrekken van opdrachten

API voor het toevoegen en opvragen van gegevens door andere systemen